Φωτογράφιση ξενοδοχείων Μοναμβασιά Vice Versa
Φωτογράφιση ξενοδοχείων Μονεμβασιά Vice Versa
Φωτογράφιση ξενοδοχείων Μονεμβασιά Vice Versa

Lounge & Bar

For cocktails, wine & unwinding

Head over to our Lounge & Bar if you want a change of scenery while you sip on a creative cocktail, glass of wine or non-alcoholic beverage. Located next to our Reception area, it is designed to invite you in and allow you to pause for a while.